Kedves Látogató!

A honlap folyamatos b?vítés alatt áll, ebb?l adódóan a honlap tartalma folyamatosan változik, illetve részei ideiglenesen nem érhet?k el! Az esetleges fejlesztések id?tartama alatt megértésüket és türelmüket köszönöm.

Nevemb?l adódóan kisgyermekkoromtól fogva nagy érdekl?déssel és tudásvággyal olvastam és tanulmányoztam családunk eredetét. A kés?bbiekben a gyermekkori lelkesedést felváltotta a rendszerez? kutatás. Több mint 20 éve foglalkozom családom (Latinovits, -cs, -c) történetével, melynek keretében az 1600-as évekig visszamen?en feltérképeztem a családfát. Kutatásaim és a családfa alapját képezte Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai és Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon (Bács-Kiskun megye kastélyai és kúriái) cím? könyve.

Mindmáig keresem a jelenleg él?ket, akik támpontot tudnak adni a múlt és a jelen összekapcsolására. Szeretném, ha ennyi elvesztegetett id? után a nagyhír? Bácskai nemesi család utódai több alkalommal is találkoznának ?seik földjén.

Munkásságom másik f? állomása a m?emlékek védelme, különös tekintettel a Latinovits családhoz kapcsolódó épületek felújítására, karbantartására, valamint a hagyomány?rzés.

Tájékoztatásul, az oldalon szerepl? dokumentumok megnyitásához Adobe Acrobat Reader, vagy egyéb PDF formátumot támogató program szükséges! Az Adobe Acrobat Reader letölthet? INNEN, melynek használata ingyenes.Bácsborsód Község Önkormányzata szeretné felújítani - a romos állapotában is impozáns, helyi védelembe vett Latinovits Kápolnát. A Kápolna a település központjában helyezkedik el, amely tovább er?síti azt, hogy helyreállítva az épített örökség részeként dísze legyen a településnek. A fentiek érdekében alapvet?en pályázati forrásból, az Önkormányzat által biztosított saját forrásból és a céllal azonosuló és támogatást biztosító magánszemélyek és szervezetek fejlesztési célra átadott támogatásból kívánjuk megvalósítani. Tudjuk, hogy a támogatást nyújtók számára fontos, hogy a felajánlott és átutalt támogatás csakis a kijelölt célra legyen fordítható, ezért önkormányzatunk a "Kápolna Felújításáért" elnevezéssel elkülönített alszámlát nyitott számlavezet? Bankjánál az OTP Bank Bajai fiókjánál.

Számlanév: Bácsborsód Község Önkormányzata "Kápolna Felújításáért"

Számlaszám: 11732033-15341523-02130000


Tisztelettel kérjük mindazokat akik a fent leírt céllal egyetértenek, hogy támogatásukat a fent jelölt számlán szíveskedjenek befizetni. Amennyiben részletesebb információt igényel, kérem hívja a +36 79-451-501 telefonszámot vagy írásban az onkormányzat@bacsborsod.hu e-mail címen érdekl?dhet Csomor polgármester úrnál.Kellemes id?töltést kívánok:

borsódi Latinovits Ödön Géza